Logologo2
PANASZKEZELÉS RENDJE ÉS LEHETŐSÉGEI
       
Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a társaságunk munkavégzése során tapasztalt vagy vélt problémákat/hibákat osszák meg velünk, hogy azok kiküszöbölésében, javításában partnereik lehessünk!
Észrevételével, panaszával elsősorban az Ön ügyében eljáró munkatársunkhoz fordulhat.
Ha felvetett ügye az Ön számára nem megnyugtató módon záródik le, akkor haladéktalanul keresse meg cégünk vezetőjét személyesen, vagy írásban, akinél kérheti panaszának jegyzőkönyvbe vételét, melynek egyik példánya Önt illeti meg.

Composit Broker Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft.
Cím: 1195 Budapest, Nagysándor J. u. 28.
Cégvezető: Juhász György
Nyitvatartási idő: hétfő-csütörtök: 8.00 – 16.00 h-ig,
                              péntek: 8.00 – 14.00 h-ig
Tel.: +36 1 281-3144
Fax.: +36 1 347-0947
E-mail: jgyorgy@composit-broker.hu

Minden héten szerdán 8.00 – 20.00 óráig telefonos panaszkezelést biztosítunk: Tel.: +36 20 9514-739

    A Composit Broker Kft. rendelkezik szakmai felelősségbiztosítással, amely Megbízónk érdekeit védi, és emeli az általunk nyújtott szolgáltatások biztonságát. Cégünk vagy annak munkatársa által elkövetett szakmai hiba által okozott kár megtérítését a károsult kérheti társaságunktól, vagy társaságunk felelősségbiztosítójától.

A panasz elutasítása, vagy a panasz kivizsgálásra előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén az ügyfél az alábbi testületekhez, illetve hatóságokhoz fordulhat:

a/ Magyar Nemzeti Bank – Levelezési címe: H-1534 Budapest BKKP, Pf. 777, Tel.: +36-40 203-776, e-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu

b/ Pénzügyi Békéltető Testület – a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel s annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén, Levelezési címe: H-1525 Budapest BKKP, Pf. 172,
Tel.: +36 1 4899-700, e-mail: pbt@mnb.hu

Letölthető Írásbeli panasz benyújtására szolgáló formanyomtatvány:

     
Tel.: +36 20 951 4739    I    E-mail: jgyorgy@composit-broker.hu    |    www.composit-broker.hu